image/svg+xml
image/svg+xml

Yabancı Dil Yeterliliği Ölçütleri

T.C.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ

DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ (BÜ-DEM)

 YABANCI DİL YETERLİLİĞİ ÖLÇÜTLERİ


A1 KUR SEVİYESİ BECERİLERİ

OKUMA

Katalog, duyuru ya da afiş gibi yazılı metinlerdeki bildik adlar, sözcükler ve çok basit cümleleri anlar.

DİNLEME

Kişi kendisi, ailesi ve yakın çevresiyle ilgili tanıdık sözcükleri ve çok temel kalıpları yavaş ve net konuşulduğunda anlar..

YAZILI ANLATIM

Kısa ve basit cümlelerle kartpostal yazar. (Örneğin; Tatil kartpostalıyla selam göndermek gibi.) Kişisel bilgi içeren formları doldurur. (Örneğin: Otel kayıt formuna isim, uyruk ve adres yazmak gibi.)

KARŞILIKLI KONUŞMA ve SÖZLÜ ANLATIM

Yaşadığı yeri ve tanıdığı insanları betimlemek için basit kalıpları ve cümleleri kullanabilir. Karşıdaki kişinin söylediklerini daha yavaş bir konuşma hızında yinelemesi ve söylemek istenenleri oluşturmada yardımcı olunması koşuluyla, basit yoldan iletişim kurabilir. O anki gereksinime ya da çok bildik konulara ilişkin alanlarda basit sorular sorar ve cevap verir.

 

A2 KUR SEVİYESİ BECERİLERİ

OKUMA

Kısa ve basit metinleri okur. İlanlar, kullanım kılavuzları, mönüler ve zaman çizelgeleri gibi basit günlük metinlerdekigenel bilgileri kavrar ve kısa kişisel mektupları anlar.

DİNLEME

Kişi kendini doğrudan ilgilendiren konularla ilişkili kalıpları ve çok sık kullanılan sözcükleri anlar. (Örneğin; En temel kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş, yerel çevre, meslek). Kısa, net, basit ileti ve duyurulardaki temel düşünceleri kavrar.

YAZILI ANLATIM

Kısa, basit notlar ve iletiler yazar. Teşekkür mektubu gibi çok kısa kişisel mektupları yazar.

 KARŞILIKLI KONUŞMA ve SÖZLÜ ANLATIM

Bildik konular ve faaliyetler hakkında doğrudan bilgi alışverişini gerektiren basit ve alışılmış işlerde iletişim kurabilir. Genellikle konuşmayı sürdürebilecek kadar anlama olmasa da kısa sohbetlere katılır.
Basit bir dille ailesini ve diğer insanları, yaşam koşullarını, eğitim geçmişini ve son işini betimlemek için bir dizi kalıp ve cümleyi kullanabilir.

 

 B1 KUR SEVİYESİ BECERİLERİ

OKUMA

Meslekle ilgili ya da günlük dilde en sık kullanılan sözcükleri içeren metinleri anlar. Kişisel mektuplarda belirtilen olay, duygu ve dilekleri anlar.

DİNLEME

İş, okul, boş zaman vb. ortamlarda sürekli karşılaşılan bildik konulardaki net, standart konuşmanın ana hatlarını anlar. Güncel olaylar ya da kişisel ilgi alanına giren konularla ilgili radyo ve televizyon programlarının çoğunun ana hatlarını yavaş ve net olduğunda anlar.

YAZILI ANLATIM

Bildik ya da ilgi alanına giren konularla bağlantılı bir metin yazabilir. Deneyim ve izlenimlerini betimleyen kişisel mektuplar yazabilir.

KARŞILIKLI KONUŞMA ve SÖZLÜ ANLATIM 

Dilin konuşulduğu ülkede seyahat ederken ortaya çıkabilecek birçok durumla başa çıkabilir. Bildik, ilgi alanına giren ya da günlük yaşamla ilgili (Örneğin; aile, hobi, iş, yolculuk ve güncel olaylar gibi) konularda hazırlık yapmadan konuşmalara katılır. Deneyimlerini, hayallerini, umutlarını, isteklerini ve olayları betimlemek için çeşitli kalıpları yalın bir yoldan birbirine bağlar. Düşünce ve planlara ilişkin açıklamaları ve nedenleri kısaca sıralar. Bir öyküyü anlatabilir, bir kitap ya da filmin konusunu aktarabilir ve izlenimlerini belirtebilir.

 

 B2 KUR SEVİYESİ BECERİLERİ

OKUMA

Yazarların belirli tutum ya da görüşü benimsedikleri güncel sorunlarla ilgili makaleleri ve raporları okuyabilir. Çağdaş edebi düzyazıları anlar.

DİNLEME

Güncel bir konu olması koşuluyla uzun konuşma ve sunumları anlar, karmaşık cümlelerle yapılan tartışmaları takip eder.  Televizyon haberleri ve güncel olaylara ilişkin programların çoğunu anlar. Standart dilin kullanıldığı filmlerin çoğunu anlar.

YAZILI ANLATIM

İlgi alanına giren çok çeşitli konularda anlaşılır, ayrıntılı metinler yazabilir. Belirli bir bakış açısına destek vererek ya da karşı çıkarak bilgi sunan ve nedenler ileri süren bir kompozisyon ya da rapor yazabilir. Olayların ve deneyimlerin kendisi için taşıdığı önemi ön plana çıkaran mektuplar yazabilir.

KARŞILIKLI KONUŞMA ve SÖZLÜ ANLATIM

Öğrenilen dili anadili olarak konuşan kişilerle anlaşmayı mümkün kılacak bir akıcılık ve doğallıkla iletişim kurar. Bildik konulardaki tartışmalarda, görüşlerini açıklayıp destekleyerek etkin bir rol oynar. İlgi alanına giren çeşitli konularda açık ve ayrıntılı bilgi verebilir. Çeşitli seçeneklerin olumlu ve olumsuz yanlarını ortaya koyarak bir konu hakkında görüş bildirebilir.

 C1 KUR SEVİYESİ BECERİLERİ

OKUMA

Üslup farklılıkları da ayırt edilerek uzun ve karmaşık, somut ya da edebi metinleri okur, ilgi alanıyla alakalı olmasa bile herhangi bir uzmanlık alanına giren makale ve uzun teknik bilgileri anlar.

DİNLEME

Açıkça yapılandırılmamış ve ilişkiler açıkça belirtilmemiş sadece ima edilmiş olsa bile uzun konuşmaları anlar. Televizyon programları ve filmleri fazla zorluk çekmeden anlar.

YAZILI ANLATIM

Görüşlerini ayrıntılı bir biçimde, açık ve iyi yapılandırılmış metinlerle ifade edebilir. Bir mektup, kompozisyon ya da rapor yazabilir. Önemli olduğunu düşündüğü konuları ön plana çıkararak karmaşık konularda yazılar yazabilir. Hedef belirlediği okuyucu kitlesine uygun bir üslup seçebilir.

 KARŞILIKLI KONUŞMA ve SÖZLÜ ANLATIM

Kullanılan sözcükleri çok fazla aramaksızın, kişi kendisini akıcı ve doğal bir biçimde ifade eder. Dili, toplumsal ve mesleki amaçlar için esnek ve etkili bir şekilde kullanır. Düşünce ve fikirlerini açık bir ifadeyle dile getirir ve karşısındakilerin konuşmalarıyla ilişkilendirir. Karmaşık konuları, alt temalarla bütünleştirerek, açık ve ayrıntılı bir biçimde betimleyebilir, belirli bakış açıları geliştirip uygun bir sonuçla konuşmasını tamamlayabilir.