image/svg+xml
image/svg+xml

Hakkımızda

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu'nun 01/02/2017 tarihli toplantısında Bartın Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde "Dil Eğitim-Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi" kurulması 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 Maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Merkez Yönetmeliği 10/03/2017 tarihli 30003 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

Bartın Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi (BÜ-TÖMER); özelde Bartın Üniversitesi’ne bağlı Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Enstitüler ile diğer Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin personelleri ve öğrencileri için ihtiyaç duyduğu dil eğitimi başta olmak üzere, teorik eğitimi uygulama ile birleştirerek katılımcıların gerekli olan yabancı dil bilgi ve becerilerini kazanmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu amaçlar kapsamında Merkezimiz tüm çalışmalarında Bartın Üniversitesi’nin kalite ve standartlarını korur. Kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişiler için, ihtiyaç duydukları alanlarda, ulusal ve uluslararası düzeyde, Yabancı Dil eğitim programları ve kurslar düzenlemeyi amaçlamakta olup, ulusal ve uluslararası platformlarda öğrencilerin ve kurumların talep ettikleri ölçüde yabancı dil eğitim programı ve kursları düzenlemeye yönelik çalışmalar yapmak için kurulmuştur.

Akabinde ise Merkezimiz;

  1. Yurt içinde ve yurt dışında Türkiye Türkçesini öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak,
  2. Yabancılara, yurt dışındaki Türk çocuklarına ve diğer isteklilere Türkçeyi öğretmek, sertifikaya yönelik yabancı diller eğitimi ve öğretimini yapmak,
  3. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde Dışişleri Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, üniversitelerin ilgili birimleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ortak dil eğitim-öğretimi, araştırma ve yayın faaliyetlerinde bulunmak,
  4. Millî Eğitim Bakanlığı ve ilgili bakanlıklar tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi öğretmek üzere görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için kurslar açmak, görev yapacakları ülkeler ile ilgili rehberlik hizmetleri vermek,
  5. Ana dili olarak Türkçenin eğitimini ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla eş güdüme dayalı çalışmalar yürütmek, Üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı ile filoloji bölümlerinde uygulanan dil öğretimi metotlarını geliştirmeye dayalı çalışmalar yapmak,
  6. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TRT vb. kuruluşlarla iş birliği yaparak Türkçeyi öğreten ve Türkçeyi tanıtan CD’ler hazırlamak, kitaplar ve broşürler yayınlamak,
  7. Üniversitelerdeki Türk Dili ve Edebiyatı, Çeviribilim, Dilbilim, Mütercim Tercümanlık ve Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümleri ile benzer birimlerin son sınıf öğrencilerine ve mezunlara mesleki tecrübeye yönelik eğitim programları düzenlemek,
  8. Türkçe öğretiminin daha verimli bir hâle getirilebilmesi için Türkçe ile yabancı diller arasında karşılaştırmalı çalışmalarda bulunmak,
  9. Dil öğretimi metotlarıyla ilgili araştırma, inceleme ve uygulamalar yapmak,
  10. Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına, Türk dilini gereği kadar öğrenebilmeleri için kısa süreli uyum kursları düzenlemek şeklinde akademik destek sağlamayı amaçlamaktadır.

 

Bartın Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi (BÜ-TÖMER) Müdürlüğü görevine Üniversitemiz Rektörü Sn. Prof. Dr. Orhan UZUN tarafından Yabancı Diller Yüksekokulu'ndan  Öğr. Gör. Dr. Mehmet Ali BAŞARAN atanmışlardır.