image/svg+xml
image/svg+xml

Hakkımızda

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulunun 01/02/2017 tarihli toplantısında Bartın Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde "Dil Eğitim-Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi" kurulması 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 Maddesi uyarınca uygun görülmüştür. Merkez Yönetmeliği 10/03/2017 tarihli ve 30003 sayılı "Resmî Gazete"de yayımlanmıştır. Merkez Yönetmeliği 31/08/2021 tarihli ve 31584 sayılı Resmî Gazete kararıyla revize edilerek merkez ismi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak değiştirilmiştir.

Bartın Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BARÜ-TÖMER) amaçları:

a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi öğretmek, Türk dilini, Türkiye'yi ve Türk kültürünü tanıtmak; bu amaca yönelik yurt içinde ve dışında ortak veya bağımsız akademik ve sosyal faaliyetlerde bulunmak.
b) Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi ile ilgili ders materyalleri geliştirmek, uygulamak ve tanıtmaktır.


 Merkezin faaliyet alanları:


a) Türkçenin öğretimine yönelik kurslar, hazırlık sınıfları ve sertifika programları düzenlemek.

b) Türkçenin öğretimine yönelik yeterlik ve seviye tespit sınavları yapmak, ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinde bulunmak.

c) Türkçenin ve Türk kültürünün öğrenilmesine yönelik sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal etkinlikler düzenlemektir.


Bu amaçlar kapsamında Merkezimiz yapılan tüm çalışmalarında Bartın Üniversitesinin kalite ve standartlarını korur.