image/svg+xml
image/svg+xml

Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirme


Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Birim Risk Koordinatörü

Öğr. Gör. Öykü MERCAN

 

 

Birim Risk Belirleme ve Analiz Komisyonu

 

Başkan: Öğr. Gör. Öykü MERCAN

Üye: Öğr. Gör. Betül GÖKTAŞ

Üye: Bilgisayar İşletmeni Belgüzar KALEM

Üye: Bilgisayar İşletmeni Mesut ÇIVAK

 

 

Birim İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Komisyonu

Başkan: Öğr. Gör. Öykü MERCAN

Üye: Öğr. Gör. Betül GÖKTAŞ

Üye: Bilgisayar İşletmeni Belgüzar KALEM

Üye: Bilgisayar İşletmeni Mesut ÇIVAKBelirlenen Riskler ve Değerlendirmeler