image/svg+xml
image/svg+xml

Vizyon ve Misyon

MİSYON: Bartın Üniversitesi Türkçe Öğretim Araştırma ve Uygulama Merkezi (BÜ-DEM) olarak Yabancı Diller ve Türkçe eğitimi programının temel hedefi öğrenme yöntem ve ortamlarını üniversitemizin genel vizyonuna ve uluslararası niteliklere uygun bir biçimde geliştirmek ve öğrencilerimize en çağdaş teknik, metot ve yaklaşımlarla yabancı dil öğrenme fırsatı sunarak kendi öğrenme stratejilerini geliştirme imkânı sağlamaktır.

 

VİZYON: Bartın Üniversitesi Türkçe Öğretim Araştırma ve Uygulama Merkezi (BÜ-DEM) Yabancı Diller Programı eğitimi verirken, teorik eğitimi uygulama eğitim ile birleştirerek katılımcıların gerekli olan Yabancı Dil bilgi ve becerilerini kazanmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda kurumumuz tüm çalışmalarında üniversitemizin kalite ve standartlarını korur. Kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişiler için, ihtiyaç duydukları alanlarda, ulusal ve uluslararası düzeyde, Yabancı Dil eğitim programları ve kurslar düzenler.

Ulusal ve uluslararası platformlarda bireylerin ve kurumların talep ettikleri ve gereksinim duydukları ölçüde yabancı dil eğitim programı ve kursları düzenlemektir.